Den ve školce


6.30 - 8.30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8.30 - 9.00 Pohybové aktivity

9.00 - 9.15 Osobní hygiena, dopolední svačina

9.15 - 9.45 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9.45 - 11.45 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.45 - 12.15 Osobní hygiena a oběd dětí

12.15 - 14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 - 14.30 Odpolední svačina, osobní hygiena

14.30 - 16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy