Září

← Zpět na aktuality

Letošní školní rok nás bude provázet TVP – PUTOVÁNÍ V ŘÍŠI STROMŮ

 Co vypráví starý dub

Ve školce jsme všichni kamarádi

  • kdo je kamarád
  • učíme se jména ostatních dětí, paní učitelek a dalších dospělých

Kam sahají naše kořeny

  • kdo patří do rodiny
  • jak se jmenují její jednotliví členové

Co všechno víme o dubu

  • jak spolu souvisí symbolika dubu a kamarádství, přátelství
  • jak se nazývá společenství stromů, rostlin, keřů, a zvířat
  • jaká zvířata žijí v kořenech, kmeni, a koruně dubu

Podzim ťuká na dveře

  • který den k nám podzim přichází
  • jak se mění délka dne a noci
  • jak se začíná na příchod podzimu připravovat celá příroda

          Strom

Stojí, stojí v lese strom,

hledí do daleka.

„Mami,“ volám, „to je on!

Strom, který tu čeká.“

 

Čeká na mne celé dny,

aby mi dal sílu,

splnil moje dětské sny,

vyčaroval vílu.

 

Vílu, lehkou jako dech,

která tančí v lese.

Vílu, kterou každý strom

v koruně si nese.

 

Stojí, stojí v lese strom,

pro každého jeden.

Stojí klidně, nehnutě,

ať je žár či leden.

 

Co nás čeká:

Třídní schůzka pro rodiče – termín bude upřesněn na nástěnce v šatně

 

Na berušky se těší p. učitelky Ivana a Martina a p. asistentka Jaruška