MŠ Kosmonosy

← Zpět na třídy

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Dokumenty ke správnímu řízení: rodný list dítěte, vyplněnou žádost, lékařské potvrzení o očkování dítěte (ke stažení v záložce Dokumenty od dubna), potvrzení o trvalém pobytu dítěte (Matrika města Kosmonosy) nebo OP dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte. Cizinci – kopii dokladu o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání: 4. 5. 2023 od 9 – 11 / 12 -15 h/pauza 11-12h/

 v kanceláři ředitelky školy

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS: naše MŠ nabízí zaregistrování žádosti a vyplnění potřebných údajů k přijetí dítěte prostřednictvím elektronické komunikace. Poté je potřeba originální dokumenty k přijetí dítěte přinést 4. 5. 2023 s dalšími dokumenty (OP dítěte a zákonného zástupce, potvrzení trvalého pobytu, rodný list dítěte) do MŠ.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

odkaz:  e-zápis bude spuštěn: 17.4. – 2.5.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné osobně doručit do MŠ.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NEROZHODUJE POŘADÍ PODANÉ ŽÁDOSTI!!!

Kritéria přijímání do MŠ: v záložce Dokumenty – zápis

Schůzka pro nové rodiče: červen 2023 (přesné datum bude oznámeno po ukončení přijímacího řízení)

Školné pro školní rok 2023/2024  činí 550,- Kč / za měsíc.

Nástup dětí ve školním roce 2023/2024 začíná 4. 9. 2023

Elektronický předzápis

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/…osy

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

—————————————————————————————————

Pokud Vaše MŠ využívá i rezervace, můžete doplnit text uvedený výše o
následující větu: V systému Elektronického předzápisu můžete také
provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské
školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Sběr papíru 27. – 28. 3. 2023

Sběr papíru

Mateřská škola se zapojila do soutěže základních a mateřských škol ve sběru papíru.

Chcete nám s tím pomoci?

Sběr noste do dvora MŠ (časopisy, noviny, letáky, hliníkové obaly, kartón – ten nechte vedle kontejneru, knihy bez tvrdých desek.

Pokud bude sběr svázaný –provázky odstraňte-/nůžky budou u kontejneru.

Sběr bude probíhat 27. – 28. 3. 2023 – kontejner ve dvoře MŠ.

Autem můžete najet až ke kontejneru.

                                                        

Děkujeme všem, kteří tímto přispějí k získání finančních prostředků na pomůcky a hračky pro děti.

Březen

Téma  –  Kytička vyrostla v trávě

Podtéma   –  Myšky se radují a přitom hodují

                 –  Sluníčko se na nás směje

                 –  Vstávejte a rozkvétejte, i když jste jen maličký

                 –  Mláďátka v přírodě

 

–  osvojit si znalosti a poznatky o zvířatech a rostlinách

–  poznat jarní květiny a umět je pojmenovat

–  charakteristické znaky jarního období a pozorování změn v přírodě

–  básničky a písničky s jarní tématikou

– výtvarné činnosti

 

BŘEZNOVÁ

 Už je březen, je to tak,

máme tady jaro,

dlouhé bylo čekání,

ale za to stálo.

Najít první sněženku,

nedá velkou práci,

a pak koukni na nebe, 

jak se vrací čápi.

 

ČÁP

 Na komíně stojí,

posadit se bojí.

Nerad by se umazal,

žáby v tůni polekal.

 

Co nás čeká 

–  13. 3.  – projektový den  –  Stavitel města  – Malá technická univerzita

–  18. 3.  – Jarní slavnost města Kosmonosy  –  vystoupení našich dětí na náměstí před zámkem

–  20. 3  – projektový den  –  Malý vodohospodář  – Malá technická univerzita

–  22. 3.  – divadlo v MŠ  –  Kouzelný hrnec

Podrobné informace v šatně naší třídy

 

Březen

PŘEDJAŘÍ – VOLÁME JARO

 • CHARAKTERISTIKA JARA – JEHO TYPICKÉ ZNAKY
 • POZOROVÁNÍ ZMĚN V PŘÍRODĚ
 • POZOROVÁNÍ A POPIS OBRÁZKU S JARNÍ TEMATIKOU
 • VYHLEDÁVÁNÍ A POJMENOVÁNÍ JARNÍCH KVĚTIN
 • VYTLESKÁVÁNÍ SLABIK
 • URČOVÁNÍ HLÁSEK NA ZAČÁTKU A NA KONCI SLOVA – TÉMA JARO
 • PÍSNIČKY: JARO DĚLÁ POKUSY, STROMY, DATEL
 • ORFFOVY DĚTSKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE, ZPÍVÁNÍ V DOPROVODU HOUSLÍ
 • VÍTÁNÍ JARA   viz: web KOSMONOSY
 • 18. 3. SOBOTA OD 13. HOD
 • NA ČERNÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

„JARO DĚLÁ POKUSY,

VYSTRKUJE KROKUSY, DŘÍVE NEŽ SE VLÁDY CHOPÍ,

VYSTRKUJE PERISKOPY.

NEŽ SE JARO OSMĚLÍ, VYSTRKUJE PODBĚLY.

TY MU ASI DOLŮ HLÁSÍ,

ČERSTVÉ ZPRÁVY O POČASÍ.

JARO, JE TO V SUCHU, ZIMA UŽ NEMŮŽE,

STOUPÁ TEPLOTA VZDUCHU A MÍZA DO RŮŽE.

POVÍDÁM JARO, JE TO V SUCHU, VICHRY UŽ NEDUJOU.

NAHLAS NEBO V DUCHU, LIDI SE RADUJOU.

U DOPRAVNÍ CEDULE VYROSTLY DVĚ BLEDULE.

BLÍZKO TELEGRAFNÍ TYČE – VYROSTLY DVA PETRKLÍČE.“

 • 22. 3. STŘEDA DIVADLO V MŠ “ KOUZELNÝ HRNEC

JUPÍ, JE JARO!!!

PROHLÍŽENÍ KNIH S JARNÍ TEMATIKOU

VYRÁBĚNÍ, KRESLENÍ, MALOVÁNÍ

 • 29. 3. STŘEDA – CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
 • 29. 3. ODPOLEDNE V 16:00 NA D PŘÍZEMÍ: SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
 • KAŽDÝ PÁTEK – PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI: PLAVÁNÍ

Březen

Led už odplul i sníh mizí,

kvetou jívy, kvetou břízy.

zima už jen roní slzy,

ví, že jaro přijde brzy.

Zastavit se jaro nedá,

poupata ze sněhu zvedá.

 

TÉMA – JEŽEČEK SE PROBOUZÍ

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 • ZAHRAJEME SI POHÁDKU, BUDEME POZNÁVAT POHÁDKOVÉ POSTAVY (POHÁDKOVÉDVOJICE)
 • JAK SE VYRÁBÍ KNIHY, TŘÍDĚNÍ PODLE ŽÁNRU, JAK ZACHÁZÍME S KNIHOU

U NÁS NA DVORKU

 • POZNAT A POJMENOVAT DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA (KDE BYDLÍ A JAKÝ MAJÍ UŽITEK)

 KDE JSI JARO, KDE JSI

 •  POZNÁVÁME PRVNÍ JARNÍ KVĚTINY, OPAKOVÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ,

 

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:

 • 27.2. – 3. 3. JARNÍ PRÁZDNINY
 • 6. 3. a 20.3. TĚLOCVIČNA
 • 18. 3. JARNÍ VYSTOUPENÍ
 • 22.3. V MŠ POHÁDKA „ KOUZELNÝ HRNEC“

        

 

Březen

Březen – předjaří

 • Rozvíjíme poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech, pozorujeme je v blízkém okolí MŠ.
 • Učíme se charakteristické znaky zvířat, mluvíme o významu pro člověka.
 • Posloucháme pohádky, hádanky, hrajeme hry se slovy.
 • Procvičujeme číselnou řadu.
 • Nacvičujeme písně a básně, dané téma výtvarně zpracujeme.
 • Všímáme si změn v přírodě, sledujeme a doplňujeme kalendář počasí.
 • Pozorujeme a pojmenováváme jarní květiny, chováme se ohleduplně k přírodě.
 • Procvičujeme znalosti barev, určujeme hlásky na začátku a na konci slova.
 • Postupně připravujeme děti k zápisu, procvičujeme znalosti, jména a adresy, barvy, geometrické tvary, početní představy.
 • Kreslíme postavy, přednášíme básně a zpíváme.

      

Akce:

13. 3. Cvičení ve sportovní hale v Kosmonosích

22. 3. Divadlo v MŠ

Březen

Do zahrádky přišlo jaro,

copak se to asi stalo?

Rozkvetly nám kytičky,

narcis, krokus, kočičky.

Včelička k nim právě letí,

podívejte, támhle, děti.

 • Víla Kopretinka se s kamarády těší na jaro
 • Poznáváme s vílou Kopretinkou jarní kytičky
 • Víla Kopretinka se chystá do školy k zápisu

 

– povídání o jaru, co se děje na jaře – rozlišování ročního období a jeho znaky

– jarní měsíce

– poznávání prvních jarních květin

– hádanky, jazykové hříčky- výslovnost, gramatická správnost řeči

– písně a básničky s jarní tématikou

– rozlišování geometrických tvarů

– procvičování číselné řady, více x méně

– hry se slovy, orientace v prostoru

– kresba postavy

– básnička s kreslením- rozvoj vizuomotorické koordinace v doprovodu básničky

CO NÁS ČEKÁ:

 • 15.3. dílnička s rodiči od 15.30 hodin
 • 18.3. vystoupení dětí na Černinském náměstí- VÍTÁNÍ JARA
 • 22.3. divadlo v MŠ „Kouzelný hrnec“
 • 29.3. schůzka rodičů budoucích prvňáčků se zástupci ZŠ Kosmonosy od 16 hodin
 • 30.3. třídní výlet do IQ Landia v Liberci 
 • návštěva základní školy – předškoláci (termín bude upřesněn)
 • 10.3. 17.3. 24.3. 31.3. Plavání- přihlášené děti

Bližší informace v šatně:)

Březen

Tento měsíc s dětmi budeme:

– pozorovat probouzející se přírodu – první jarní květiny

– učit se písničky a básničky o jaru

– pečovat o koutek živé přírody

– seznamovat se s domácími zvířaty, jejich mláďaty

– povídat si o významu domácích zvířat pro člověka

– se školáky se připravovat na zápis do první třídy:

– procvičovat znalost jména, adresy, barev, geometrických tvarů

– rozlišovat hlásku na začátku slova, kreslit postavu

      

Jaké akce nás tento měsíc čekají:

 • 1.3. – 3. 3. – jarní prázdniny
 • 6. 3. – projektový den ve školce – Stavitel města
 • 18. 3. – od 13. hodin jarní vystoupení dětí s pásmem písniček a básniček na náměstí v Kosmonosích
 • 22. 3. – divadlo v MŠ „Kouzelný hrnec“

 

Travička zelená

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ní sednu,
když si smyslím, na ní lednu.
Travička zelená, to je moje peřina.

Travička zelená, to je moje potěšení.

Travička zelená, to je moje peřina.
Jen se zjara začne pučit,
nechci já se doma učit.
Travička zelená, to je moje peřina.

  

Sluníčko

Sluníčko už trošku hřeje,

sněženka se v trávě chvěje.

Roste, roste čím dál víc.

Copak máme za měsíc?

Březen přišel, hurá, sláva!

Včelička už na nás mává.