Březen

← Zpět na aktuality

Březen – předjaří

  • Rozvíjíme poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech, pozorujeme je v blízkém okolí MŠ.
  • Učíme se charakteristické znaky zvířat, mluvíme o významu pro člověka.
  • Posloucháme pohádky, hádanky, hrajeme hry se slovy.
  • Procvičujeme číselnou řadu.
  • Nacvičujeme písně a básně, dané téma výtvarně zpracujeme.
  • Všímáme si změn v přírodě, sledujeme a doplňujeme kalendář počasí.
  • Pozorujeme a pojmenováváme jarní květiny, chováme se ohleduplně k přírodě.
  • Procvičujeme znalosti barev, určujeme hlásky na začátku a na konci slova.
  • Postupně připravujeme děti k zápisu, procvičujeme znalosti, jména a adresy, barvy, geometrické tvary, početní představy.
  • Kreslíme postavy, přednášíme básně a zpíváme.

      

Akce:

13. 3. Cvičení ve sportovní hale v Kosmonosích

22. 3. Divadlo v MŠ