Aktuality

← Zpět na třídy

Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024

Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024

se koná dne 12.6. v 15.15 hodin před kanceláří ředitelky.

Přineste s sebou potvrzenou přihlášku ke stravování a potvrzený evidenční list (kdo ještě neodevzdal).

Rodiče, kteří provoz MŠ znají, mohou tyto doklady přinést kdykoliv mezi 9.30 – 11.00 hodin do kanceláře.

Zápis do MŠ 2024/25

Zápis pro školní rok 2024/2025

 

Dokumenty ke správnímu řízení: rodný list dítěte, vyplněnou žádost, lékařské potvrzení

o očkování dítěte (ke stažení v záložce Dokumenty od dubna), potvrzení o trvalém pobytu

dítěte (Matrika města Kosmonosy) nebo OP dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,

který žádá o přijetí dítěte. Cizinci – kopii dokladu o povolení k dlouhodobému pobytu na

území ČR.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání: 6.5. 2024 od 9-11-12-16 h/pauza 11–12 h/

v kanceláři ředitelky školy

 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS: naše MŠ nabízí zaregistrování žádosti a vyplnění

potřebných údajů k přijetí dítěte prostřednictvím elektronické komunikace. Poté je potřeba

originální dokumenty k přijetí dítěte přinést 6.5. 2024 s dalšími dokumenty (OP dítěte a

zákonného zástupce, potvrzení trvalého pobytu, rodný list dítěte) do MŠ.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat

se do ní.

 

odkaz: e-zápis bude spuštěn: 15.4. – 3.5.2024

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti,

návštěva lékaře) a vše potřebné osobně doručit do MŠ.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NEROZHODUJE POŘADÍ PODANÉ ŽÁDOSTI!!!

Kritéria přijímání do MŠ: v záložce Dokumenty – zápis

Schůzka pro nové rodiče: červen 2024 (přesné datum bude oznámeno po ukončení

přijímacího řízení)

 

Školné pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč / za měsíc.

 

 

 

Informace ze školní jídelny

Na Váš email byla rozeslána chybná informace o vrácení peněz za stravné. Tato částka však nebyla vrácená, ale odečtená z Vašich účtů. Děkuji za pochopení.

Petra Rozkydalová – vedoucí školní jídelny

Školní zralost – beseda pro rodiče

Dne 21.3.2024 u nás v MŠ Kosmonosy

Proběhne beseda s Mgr. M. Večeřovou z Pedagogicko -psychologické poradny v MB

Začátek – 15.30h   Místo – Sluníčková třída

Program: Školní zralost

Elektronický předzápis do MŠ

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. https://elektronickypredzapis.cz/…osy

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

ODKAZ NA LETÁK PRO RODIČE : https://elektronickypredzapis.cz/…pdf