Aktuality

← Zpět na třídy

V pátek 18.11. 2022 bude MŠ uzavřena z důvodu odstávky vody.

Info – stravné

V měsíci září došlo k pozdějšímu stržení platby za stravné a školné.

Vedoucí školní jídelny

Uzavření vchodu do MŠ z ulice Pionýrů

Od pondělí 29.8. bude uzavřen vchod do MŠ z ulice Pionýrů (vchod u pavilonu A) z důvodu rekonstrukce ulice.

Ke vstupu používejte vchod z ulice Zahradní (vchod u pavilonu C), nebo boční vstup přes dvůr .

Vrácení čipů

Čipy je možné vrátit ve čtvrtek 30.6. od 7 – 15 hodin a celé září v dopoledních hodinách u vedoucí školní jídelny.

 

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy III

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy III

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy III je spolufinancován Evropskou unií (ESIF) a je opět realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

Projekt jsme zahájili 1. 9. 2021 a bude ukončen 30. 6. 2023.

I cílem tohoto projektu je rozvoj školy v oblastech pro její rozvoj prioritních. Částečně navazujeme na projekty Šablony MŠ Kosmonosy a Šablony MŠ Kosmonosy II, protože je pro nás důležitá oblast osobnostně profesního rozvoje pedagogů a také personální podpory školy, pokračujeme i v podpoře extrakurikulárních aktivit.

Výsledků projektu bude dosaženou prostřednictvím realizace několika aktivit – šablon, a to jednak možností opětovného personálního posílení o školního asistenta, jednak sdílením zkušeností pedagogů s pedagogy jiných škol prostřednictvím vzájemných návštěv a také podporou extrakurikulárních aktivit, jako je projektový den ve výuce a projektový den mimo školu.

plakát publicita

info na web