Kopretinová třída

← Zpět na třídy

Duben

DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

– seznámení s domácími zvířaty a jejich mláďaty

– prohlížení knih, obrázků, poslech zvuků

– výtvarné činnosti – malujeme zvířátka

– hádanky, písničky, básničky o zvířátkách

 

MOJE MĚSTO, MOJE VESNICE

– naučíme se znát název města, vesnice, kde bydlím

– život ve městě, na vesnici

– vycházky do města – pozorování, jak se žije ve městě

 

VŠE O DOPRAVĚ

– poznávání dopravních prostředků

– seznámení s dopravními značkami a semaforem

– pozorování dopravy ve městě – správné přecházení

– hudební a pohybové hrátky s dopravní tématikou

– opakování prostorové orientace – před, za, pod, nad, vlevo, vpravo, dole, nahoře

– předmatematické počítání – více x méně

– logopedické hrátky – správné vyslovování

– seznámení s novými výtvarnými technikami

 

 

Co nás čeká:

 2.4. cvičení ve sportovní hale

11.4. vyšetření zraku

12.4. projektový den v MŠ – zpracovatel odpadů

16.4. cvičení ve sportovní hale

18.4. roztančená školka – zábavná akce ve sportovní hale

30.4. čáry, máry – čarodějnický rej na zahradě MŠ

5., 12.4. plavání pro přihlášené děti

Březen

Březen s sebou jaro nese,

zelená se všechno v lese.

Sněženky si cestu razí,

na louce i někde v mlází.

 

– Příroda se probouzí

– Těšíme se na Velikonoce

– Domácí zvířata a jejich mláďata

 • budeme pozorovat měnící se přírodu
 • první jarní květiny
 • tvořit na Velikonoce
 • sít obilí – pozorovat růst, pečovat o semínka
 • zvyky a tradice Velikonoc
 • seznámení s domácími zvířaty
 • jejich mláďata
 • prohlížení obrázků, poslech zvuků
 • nové básničky, písničky
 • výtvarné činnosti

 

Co nás čeká:

1.3. cvičení ve sportovní hale

4.3. – 8.3. jarní prázdniny

15.3. cvičení ve sportovní hale

20.3. divadlo v MŠ

1., 15., 22.3. plavání – přihlášené děti

 

Únor

MĚSÍC KARNEVALU, RADOSTI A SMÍCHU

Kašpárci a kouzelníci,

princezny a zvířátka,

do školky dnes místo dětí,

přišla celá pohádka.

 

Z pohádky do pohádky

 • čtení a vyprávění pohádek
 • dobro a zlo v pohádkách
 • pohádky s dětským hrdinou
 • dramatizace pohádek
 • výtvarné ztvárňování pohádky

 

Já a kniha

 • prohlížení knih a časopisů
 • správné zacházení s knihou
 • moje oblíbená kniha
 • návštěva knihovny
 • výroba obrázkové knížky

 

Karneval

 • těšíme se na karneval – výzdoba třídy
 • tanečky, říkadla, písničky
 • maškarní bál – rej masek, soutěže
 • výtvarné karnevalové tvoření

 

CO NÁS ČEKÁ:

9.2., 16.2., 23.2. plavání (přihlášené děti)

13.2. divadlo v MŠ – „Pohádka z kuchařské čepice“

16.2. sportovní hala

21.2. výlet IQ PARK

27.2. karnevalový rej

Leden

KOUZLO PANÍ ZIMY

LEDEN

Leden, leden,

přikryl vodu ledem.

A kde včera byla louže,

tam to dneska pěkně klouže.

 

 Povánoční hrátky

 •  vzpomínka na Vánoce
 • Kresba oblíbené hračky, stromečku
 • seznamování s různými druhy materiálů, ze kterých se vyrábějí hračky

 

Pomocníci paní zimy (sníh, led, mráz)

 • povídání o zimě
 • kresba zimní krajiny
 • pozorování stop ve sněhu
 • zvířátka a ptáci v zimě, péče o ně
 • zimní hrátky – bobování, stavění sněhuláka, koulování

 

V království sněhu, ledu a mrazu

 •  seznámení se zvířaty s oblastí věčného sněhu a ledu, výtvarné ztvárňování
 • prohlížení obrázkových knih a encyklopedií
 • cestujeme po mapě na severní pól

 

 CO NÁS ČEKÁ:

24.1. divadelní představení v MŠ

26.1. sportovní hala

 

Prosinec

OBJEVUJEME KOUZLO VÁNOČNÍHO ČASU

MIKULÁŠ

Mikuláš je hodný pán,

nosí dětem marcipán.

A zlobivým brambory,

do tátovy bačkory.

 

Čert a Mikuláš

 • výtvarné ztvárnění – čert, Mikuláš, anděl
 • čertovské rejdění v kostýmech
 • taneční improvizace s hudbou
 • Mikulášská nadílka ve školce
 • básničky, písničky a hry s pohybem
 • pohybové hrátky s říkadly – „hrajeme si na čertíky“

Kolik zbývá do Vánoc – advent

 • vánoční zvyky a tradice, společné prožívání adventu
 • společná vánoční výzdoba třídy – strojení stromečku
 • nácvik besídky pro rodiče – písničky, básničky, tanečky
 • výroba vánočních dárků a přání
 • poslech a zpěv koled
 • vánoční dílnička pro rodiče
 • vánoční nadílka v MŠ, hry s novými hračkami

 

CO NÁS ČEKÁ:

 1.12. vystoupení na náměstí

13.12. vánoční dílnička s rodiči

14.12. základy první pomoci v MŠ

15.12. sportovní hala

18.12. nadílka – Ježíšek

20.12. divadelní představení v MŠ

 

Listopad

LISTOPAD

Listopad se mlhou šatí,

nejdřív listy buků zlatí.

Potom celé okolí,

 všechny stromy oholí.

 

 • Já a moje tělo

– seznámení s lidským tělem, jeho částmi a funkcemi

– výtvarné ztvárňování lidské postavy

– námětové hry – „Na lékaře“

– pohybové hry

– poznávání všech smyslů

 

 • Moje tělo, to by chtělo, aby vůbec nebolelo

 – seznamování se s významem péče o tělo, o zdraví (když jsem nemocný)

– seznamování se s významem péče o chrup (když mě bolí zub)

– vliv správné výživy na zdraví

– říkanky a výtvarné činnosti k námětu – vystřihování, lepení

– logopedické hrátky

– určování více x méně, první x poslední

 

Co nás čeká?

 – 1. 11. podzimní tvoření s rodiči

–  2. 11. odpolední focení s vánoční tématikou od 15 hodin

–  7. 11. divadelní představení v Mladé Boleslavi „ Honza málem králem“

– 10.11. Dětská nota ve Škoda Muzeu

– 15. 11. divadelní představení v MŠ

– 30. 11. sportovní hala

Říjen

Sova houká po lese,

bojte se mě, bojte se.

My se sovy nebojíme,

protože my v noci spíme.

 

JAK ČARUJE PODZIM

 • Do lesa za zvířátky
 • povídání o zvířátkách z lesa
 • objevování pestrosti přírody, hlasy přírody, barvy
 • tvoření z přírodnin
 • modelování, lepení, (ježek, veverka, sova, houby…)
 • poznávání stromů, keřů a jejich plodů

CO VIDÍ DRAK Z VÝŠKY

 • pozorování změn v přírodě- barvy podzimu
 • povídání o počasí (déšť, vítr, mlha…)
 • otisky listů, práce s barvou, míchání barev
 • pouštění draka
 • říkanky a písníčky k tématu, hry na tělo
 • logopedické hrátky

CO NÁS ČEKÁ?

5. 10. sportovní hala

13. 10. sportovní hala

18. 10. divadelní představení v MŠ

24. 10. drakiáda v MŠ

26.-27. 10. podzimní prázdniny

Bližší informace v šatně

Září

Hola, hola, školka

všechny opět volá.

Budou tu zas kamarádi,

co se mají všichni rádi.

V Kopretinkách se vidíme

a na sebe se těšíme.

 

MOJI NOVÍ KAMARÁDI

– seznamování s novými kamarády

– adaptace nových dětí

– vytváření nových pravidel

– vzpomínky na prázdniny

 

SVĚT KOLEM NÁS

– seznamování s prostorami MŠ a nejbližším okolím

– poznávání darů podzimní zahrádky (ovoce, zelenina)

– dary lesa (houby, přírodniny)

– výtvarné ztvárňování podzimu

 

CO NÁS ČEKÁ:

Třídní schůzka – termín bude upřesněn v šatně

 

Přejeme krásný vstup do nového školního roku:)

p. učitelky Andrea, Jana

p. asistentka Deniska