Úřední deska

← Zpět na třídy

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy JAK I

Publicita – ŠABLONY JAK

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy JAK I je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášené MŠMT je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce
a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Pro dosažení výsledků našeho projektu jsme podobně jako v projektech realizovaných v rámci
OP VVV zvolili šablonu personální podpora – školní asistent MŠ, dalšímu rozvoji pracovníků školy napomůže šablona vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, pro podporu rozvoje dětí jsme vybrali šablonu inovativní vzdělávání dětí v MŠ a pro podporu inkluzivního klimatu a komunitního charakteru naší mateřské školy pak šablonu odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.

 

Projekt jsme zahájili 1. 9. 2023 a bude ukončen 31. 12. 2025.

Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024

Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024

se koná dne 12.6. v 15.15 hodin před kanceláří ředitelky.

Přineste s sebou potvrzenou přihlášku ke stravování a potvrzený evidenční list (kdo ještě neodevzdal).

Rodiče, kteří provoz MŠ znají, mohou tyto doklady přinést kdykoliv mezi 9.30 – 11.00 hodin do kanceláře.

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy konaného dne 29.2.2024

RM24022906 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Kosmonosy a školní družině ZŠ Kosmonosy od 1.9.2024

Usnesení RM24022906

Rada města Kosmonosy

  1. stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025 ve zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Kosmonosy, Pionýrů 781, 29306 Kosmonosy ve výši 700 Kč měsíčně,
  2. stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na školní rok 2024/2025 ve zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, 29306 Kosmonosy ve výši 500 Kč měsíčně.

Dne 29.2.2024

viz příloha usnesení rady města Kosmonosy

Elektronický předzápis do MŠ

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. https://elektronickypredzapis.cz/…osy

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

ODKAZ NA LETÁK PRO RODIČE : https://elektronickypredzapis.cz/…pdf

 

KAMEROVÝ SYSTÉM V MŠ – BEZPEČNOST A OCHRANA

Informace o kamerovém systému instalovaném v MŠ

(dle zákona o zpracování osobních údajů)

Venkovní prostory naší školky jsou  monitorovány kamerovým systémem s nahráváním.

Důvodem monitoringu (účelem zpracování osobních údajů) je ochrana majetku, prevence vandalismu a dále zajištění ještě větší bezpečnosti a ochrany dětí. 

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou, kdy je toto zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo se jedná o zpřístupnění pro orgány, které na takové zpřístupnění mají nárok tj. např. Policie ČR. Údaje jsou zpracovávány pouze pověřeným zaměstnancem a k výše uvedeným účelům.

Správce osobních údajů přijal a dokumentuje taková technická a organizační opatření, týkající se provozu kamerového systému, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uchovávaným osobním údajům.