Duben

← Zpět na aktuality
  • Povídáme si o počasí, pozorujeme změny v přírodě
  • Pozorujeme hmyz a poznáváme květiny, pozorujeme klíčení semen
  • Zpíváme písničky o jaru
  • Procvičujeme barvy
  • Učíme se rozlišovat dopravní prostředky. seznamujeme se s dopravními 
  • značkami a pojmem Policie

 

Akce v měsíci dubnu

 4.4. Cvičení v hale

10.4. Divadlo v MŠ: „O zeleném Panáčkovi“

11.4. Vyšetření očí

17.4. Výlet do hasičské stanice v Ml. Boleslavi

19.4. Cvičení v hale

25.4. Cvičení v hale

25.4. (Společně srdcem) odpolední akce pro rodiče s dětmi

30.4. Čáry Máry na paloučku (dopolední akce v MŠ)