Duben

← Zpět na aktuality

DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

– seznámení s domácími zvířaty a jejich mláďaty

– prohlížení knih, obrázků, poslech zvuků

– výtvarné činnosti – malujeme zvířátka

– hádanky, písničky, básničky o zvířátkách

 

MOJE MĚSTO, MOJE VESNICE

– naučíme se znát název města, vesnice, kde bydlím

– život ve městě, na vesnici

– vycházky do města – pozorování, jak se žije ve městě

 

VŠE O DOPRAVĚ

– poznávání dopravních prostředků

– seznámení s dopravními značkami a semaforem

– pozorování dopravy ve městě – správné přecházení

– hudební a pohybové hrátky s dopravní tématikou

– opakování prostorové orientace – před, za, pod, nad, vlevo, vpravo, dole, nahoře

– předmatematické počítání – více x méně

– logopedické hrátky – správné vyslovování

– seznámení s novými výtvarnými technikami

 

 

Co nás čeká:

 2.4. cvičení ve sportovní hale

11.4. vyšetření zraku

12.4. projektový den v MŠ – zpracovatel odpadů

16.4. cvičení ve sportovní hale

18.4. roztančená školka – zábavná akce ve sportovní hale

30.4. čáry, máry – čarodějnický rej na zahradě MŠ

5., 12.4. plavání pro přihlášené děti