Květen

← Zpět na aktuality

TÉMA – S JEŽEČKEM DO PŘÍRODY

ZA ZVÍŘÁTKY NA STATKU A VOLNĚ ŽIJÍCÍMI

  • ZVÍŘÁTKA ŽIJÍCÍ NA STATKU
  • POZNAT A POJMENOVAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘÁTKA (LOUKA, LES, VODA, VZDUCH)

MAMINKA MÁ SVÁTEK

  • POVÍME SI, CO JE RODINA, KDO DO RODINY PATŘÍ, VYJMENUJEME VŠECHNY ČLENY, VYROBÍME NĚCO MAMINKÁM K JEJICH SVÁTKU….

NA ROZKVETLÉ LOUCE

  • ŽIVOT V TRÁVĚ JE ZAJÍMAVÝ, PLNO BROUČKU A HMYZU…POKUSÍME SE JE POZNAT A NĚCO SI O NICH ZJISTIT,
  • ZJISTÍME, JAKÉ ROSTOU NA LOUCE 

KYTIČKY, ROSTLINKY

 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU:

   1.5. STÁTNÍ SVÁTEK

   6.5. PŮLDENNÍ VÝLET – VALEČOV  RYTÍŘSKÁ POHÁDKA – „PRINC BAJAJA “

   6.5. ZÁPIS PRO NOVÉ DĚTI DO MŠ

   7.5. DOPOLEDNE – NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ

   8.5. STÁTNÍ SVÁTEK

   9.5. TĚLOCVIČNA

 15.5. CELODENNÍ VÝLET – MILOVICE

 16.5. ODPOLEDNE DÍLNIČKA S RODIČI

 23.5. AKCE VE ŠKOLCE „SPOLEČNĚ SRDCEM“  ODPOLEDNE S RODIČI

 24.5. TĚLOCVIČNA

 30.5. FOCENÍ

 31.5. TĚLOCVIČNA