Listopad

← Zpět na aktuality
  • Pozorujeme podzimní přírodu, změny v přírodě, padající listí.
  • Poznáváme a  učíme se rozeznávat barvy.
  • Pomáháme s  podzimním úklidem zahrady, hrabeme listí, uklízíme na zimu hračky.
  • Sbíráme přírodniny, rozeznáváme plody, listy, stromy, keře. 
  • Tvoříme výrobky z nasbíraných přírodnin.
  • Hovoříme o ochraně svého zdraví, povídáme si o lidském těle.
  • Kreslíme postavu.

  Plánované akce:

 15. 11. divadlo v MŠ – „O zatoulané písničce“