Listopad

← Zpět na aktuality

LISTOPAD

Listopad se mlhou šatí,

nejdřív listy buků zlatí.

Potom celé okolí,

 všechny stromy oholí.

 

  • Já a moje tělo

– seznámení s lidským tělem, jeho částmi a funkcemi

– výtvarné ztvárňování lidské postavy

– námětové hry – „Na lékaře“

– pohybové hry

– poznávání všech smyslů

 

  • Moje tělo, to by chtělo, aby vůbec nebolelo

 – seznamování se s významem péče o tělo, o zdraví (když jsem nemocný)

– seznamování se s významem péče o chrup (když mě bolí zub)

– vliv správné výživy na zdraví

– říkanky a výtvarné činnosti k námětu – vystřihování, lepení

– logopedické hrátky

– určování více x méně, první x poslední

 

Co nás čeká?

 – 1. 11. podzimní tvoření s rodiči

–  2. 11. odpolední focení s vánoční tématikou od 15 hodin

–  7. 11. divadelní představení v Mladé Boleslavi „ Honza málem králem“

– 10.11. Dětská nota ve Škoda Muzeu

– 15. 11. divadelní představení v MŠ

– 30. 11. sportovní hala