Školní vzdělávací program

Putování za poznáním

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Okruhy jsou rozpracovány do integrovaných bloků, které jsou dětem velmi blízké, srozumitelné a souvisí s životem dítěte.

Činnosti jsou plánovány tak, aby zahrnovaly všech 5 oblastí vzdělávání:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, přirozený a zdravý rozvoj jeho osobnosti, umožnění seberealizace, podpora samostatnosti a získávání praktických dovedností. Snažíme se probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Je pro nás důležité co dítě prožívá a cítí.

Témata k okruhům:

  • Vím, kdo jsem
  • Chci vědět co nejvíce
  • Spolu je nám dobře
  • Nechci být stranou, když se něco děje
  • Jsem součástí modré planety