Projekt Šablony MŠ Kosmonosy III

← Zpět na aktuality

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy III

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy III je spolufinancován Evropskou unií (ESIF) a je opět realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

Projekt jsme zahájili 1. 9. 2021 a bude ukončen 30. 6. 2023.

I cílem tohoto projektu je rozvoj školy v oblastech pro její rozvoj prioritních. Částečně navazujeme na projekty Šablony MŠ Kosmonosy a Šablony MŠ Kosmonosy II, protože je pro nás důležitá oblast osobnostně profesního rozvoje pedagogů a také personální podpory školy, pokračujeme i v podpoře extrakurikulárních aktivit.

Výsledků projektu bude dosaženou prostřednictvím realizace několika aktivit – šablon, a to jednak možností opětovného personálního posílení o školního asistenta, jednak sdílením zkušeností pedagogů s pedagogy jiných škol prostřednictvím vzájemných návštěv a také podporou extrakurikulárních aktivit, jako je projektový den ve výuce a projektový den mimo školu.

plakát publicita

info na web