Projekt Šablony MŠ Kosmonosy JAK I

← Zpět na úřední desku

Publicita – ŠABLONY JAK

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy JAK I je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášené MŠMT je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce
a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Pro dosažení výsledků našeho projektu jsme podobně jako v projektech realizovaných v rámci
OP VVV zvolili šablonu personální podpora – školní asistent MŠ, dalšímu rozvoji pracovníků školy napomůže šablona vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, pro podporu rozvoje dětí jsme vybrali šablonu inovativní vzdělávání dětí v MŠ a pro podporu inkluzivního klimatu a komunitního charakteru naší mateřské školy pak šablonu odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.

 

Projekt jsme zahájili 1. 9. 2023 a bude ukončen 31. 12. 2025.