Říjen

← Zpět na aktuality

Téma  –  Sluníčko na podzim

Podtéma  –  tancovaly kapky deště

                 –  ovoce a zelenina, to je zdravé, to je síla

                 –  barevný dráček

                 –  ježek hledá hmyz

  • budeme si povídat o změnách v přírodě v podzimním období
  • seznámení se s druhy ovoce a zeleniny
  • chápat přínos ovoce a zeleniny pro naše zdraví
  • slovní hádanky, hry se slovy, řečové hry
  • výtvarné techniky
  • rozvíjet sympatie a kamarádské vztahy k ostatním dětem
  • nadále adaptace nových dětí

 

Švestková pohádka

Na talíři švestky

tvářily se modře,

vyseděly pecky

a bylo jim dobře.

 

Podzimní pohádka

Dvacet, třicet jablíček

drží se pevně větviček.

A když je to unaví,

hop, seskakují do trávy.

 

Co nás čeká 

–  12.10.  –  cvičení v hale

–  18. 10. – divadlo v MŠ „O Terezce a Matějovi“

–  24.10. –  drakiáda  –  koncert  –  Inka Rybářová