Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024

← Zpět na úřední desku

Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024

se koná dne 12.6. v 15.15 hodin před kanceláří ředitelky.

Přineste s sebou potvrzenou přihlášku ke stravování a potvrzený evidenční list (kdo ještě neodevzdal).

Rodiče, kteří provoz MŠ znají, mohou tyto doklady přinést kdykoliv mezi 9.30 – 11.00 hodin do kanceláře.