Únor

← Zpět na aktuality
  • Chystáme se na karneval a připravujeme masky
  • Zdobíme si třídu
  • Máme karnevalový rej – soutěže,tanec,zpěv
  • Poznáváme nové pohádkové postavy a zkoušíme dramatizaci
  • Pořádáme výstavku knih, prohlížení knih, ilustrace
  • Zpíváme si pro radost
  • Pravidelně krmíme ptáčky
Akce třídy v měsíci únoru:
8.2. Návštěva haly
13.2. Divadlo v MŠ – „Pohádka z kuchařské čepice“
15.2. Karneval ve třídě