Úřední deska

Projekt Šablony MŠ Kosmonosy JAK I

Publicita - ŠABLONY JAK Projekt Šablony MŠ Kosmonosy JAK I je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášené MŠMT je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a...

číst více

Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024

Schůzka rodičů přijatých dětí do MŠ Kosmonosy od 1.9.2024 se koná dne 12.6. v 15.15 hodin před kanceláří ředitelky. Přineste s sebou potvrzenou přihlášku ke stravování a potvrzený evidenční list (kdo ještě neodevzdal). Rodiče, kteří provoz MŠ znají, mohou tyto doklady...

číst více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy konaného dne 29.2.2024 RM24022906 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Kosmonosy a školní družině ZŠ Kosmonosy od 1.9.2024 Usnesení RM24022906 Rada města Kosmonosy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok...

číst více

Elektronický předzápis do MŠ

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. https://elektronickypredzapis.cz/…osy Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře)...

číst více

KAMEROVÝ SYSTÉM V MŠ – BEZPEČNOST A OCHRANA

Informace o kamerovém systému instalovaném v MŠ (dle zákona o zpracování osobních údajů) Venkovní prostory naší školky jsou  monitorovány kamerovým systémem s nahráváním. Důvodem monitoringu (účelem zpracování osobních údajů) je ochrana majetku, prevence vandalismu a...

číst více