Září

← Zpět na aktuality
  • Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Čtvero ročních období“.
  • S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě.
  • Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.
  • Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.
  • Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.
  • Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.
  • Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

 Milé děti, už se na Vás těšíme…

      

 

            Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Pulzová Marcela