Září

← Zpět na aktuality

Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Čtvero ročních období“.

S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě.

Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.

Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.

Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.

Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.

Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

Milé děti, už se na Vás těšíme…

         Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Pulzová Marcela