Aktivity

Během školního roku pořádáme různé akce

N

Divadelní a hudební představení v MŠ

N

Návštěvy divadel, muzeí, ZOO

N

Vzájemné navštěvy ZŠ Kosmonosy

N

Výlety do okolí

N

Sběr starého papíru, PET lahví a víček

N

Návštěva knihovny

N

Besídky pro rodiče

N

Mikulášskou nadílku

N

Karneval

N

Školy v přírodě

N

Čarodějnické hrátky

N

Účast na sportovních závodech

N

Výtvarné dílny pro rodiče

N

Zahradní slavnost - rozloučení se školáky

N

Lucerničková noc ve školce