Den ve školce

}

6.15 – 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

}
8.30 – 9.00

Pohybové aktivity

}
9.00 – 9.15

Osobní hygiena, dopolední svačina

}
9.15 – 9.45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

}
9.45 – 11.45
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
}
11.45 – 12.15
Osobní hygiena a oběd dětí
}
12.15 – 14.00
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
}
14.00 – 14.30
Odpolední svačina, osobní hygiena
}
14.30 – 16.45
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy