Pohádková třída

← Zpět na třídy

Červen

Červen – těšení

 • Oslava MDD –  vyprávění o dětech celého světa
 • Prohlížíme si mapu světa
 • Připravujeme oslavu MDD – soutěže, odměny, medaile
 • Zpíváme si pro radost
 • Pořádáme výlety do okolí
 • Opakujeme písně, básně a říkadla
 • Loučíme se s předškoláky – malujeme obrázek pro kamaráda
 • Povídáme si o tom, jaké budou prázdniny
Akce:
4.6.   Výlet na zámek v Mn. Hradišti
5.6.   Divadlo v MŠ 
11.6.  Výlet na letiště v Ml. Boleslavi
14.6.  Cvičení v hale
19.6.  Luční hity – oslava na zahradě MŠ

Květen

 • Pozorujeme kvetoucí louky, poznáváme květiny
 • Prohlížíme knihy, herbáře
 • Prohlubujeme citové vztahy – kreslíme rodinu
 • Vyrábíme dárek pro maminku, povídáme si o její práci
 • Učíme se básně a písně o mamince
 • Zdobíme si jarně svoji třídu

 

Akce v měsíci květnu:

3.5.    cvičíme ve sportovní hale

10.5. cvičíme ve sportovní hale

14.5. divadlo – Dům kultury MB, Kdo si hraje, nezlobí,

15.5. Výlet do ZOO Liberec

23.5. Společně srdcem – odpolední akce pro děti a rodiče

24.5. Pěší výlet na biotop

30.5. Fotografování

 

Duben

 • Povídáme si o počasí, pozorujeme změny v přírodě
 • Pozorujeme hmyz a poznáváme květiny, pozorujeme klíčení semen
 • Zpíváme písničky o jaru
 • Procvičujeme barvy
 • Učíme se rozlišovat dopravní prostředky. seznamujeme se s dopravními 
 • značkami a pojmem Policie

 

Akce v měsíci dubnu

 4.4. Cvičení v hale

10.4. Divadlo v MŠ: „O zeleném Panáčkovi“

11.4. Vyšetření očí

17.4. Výlet do hasičské stanice v Ml. Boleslavi

19.4. Cvičení v hale

25.4. Cvičení v hale

25.4. (Společně srdcem) odpolední akce pro rodiče s dětmi

30.4. Čáry Máry na paloučku (dopolední akce v MŠ)

 

Březen

 • Všímáme si změn v přírodě – kalendář přírody
 • Učíme se nové básničky a písničky s jarní tématikou
 • Povídáme si o domácích zvířatech a mláďatech
 • Seznamujeme se s tradicemi, zvyky a obyčeji o Velikonocích
 • Zdobíme si třídu jarními motivy

 

Akce:

13.3. Výlet do Čokoládovny

19.3. Divadlo v MŠ – Velikonoční liška  

 

Únor

 • Chystáme se na karneval a připravujeme masky
 • Zdobíme si třídu
 • Máme karnevalový rej – soutěže,tanec,zpěv
 • Poznáváme nové pohádkové postavy a zkoušíme dramatizaci
 • Pořádáme výstavku knih, prohlížení knih, ilustrace
 • Zpíváme si pro radost
 • Pravidelně krmíme ptáčky
Akce třídy v měsíci únoru:
8.2. Návštěva haly
13.2. Divadlo v MŠ – „Pohádka z kuchařské čepice“
15.2. Karneval ve třídě

Leden

 • Pozorujeme zimní přírodu
 • Poznáváme zvířata, ptáky – péče o ně
 • Učíme se básničky a písničky se zimní tématikou
 • Hrajeme si na sportovce – zimní sporty, hry na sněhu
 • Seznamujeme se s bezpečností, chráníme zdraví

 

Akce třídy:

24.1. – pohádka „O dvanácti měsíčkách“

19.1. – návštěva knihovny v Kosmonosích

5.1. + 12.1. – sportujeme a cvičíme v hale   

 

Prosinec

 • Seznamujeme se se zvyky, tradicemi a obyčeji
 • Prožíváme adventní čas – zdobíme třídu, vyrábíme přáníčka a dárky
 • Nacvičujeme pásmo na veřejné vystoupení a vánoční besídku třídy
 • Zpíváme a posloucháme koledy
 • Zdobíme stromeček a ochutnáváme cukroví

 

Akce:

1.12  vystoupení dětí na Černínském náměstí v Kosmonosích

5.12. Mikulášská nadílka

14.12. Besídka třídy s dílničkou

20.12. Divadlo : Vánoce víly Zlomyslíny

 

Listopad

 • Pozorujeme podzimní přírodu, změny v přírodě, padající listí.
 • Poznáváme a  učíme se rozeznávat barvy.
 • Pomáháme s  podzimním úklidem zahrady, hrabeme listí, uklízíme na zimu hračky.
 • Sbíráme přírodniny, rozeznáváme plody, listy, stromy, keře. 
 • Tvoříme výrobky z nasbíraných přírodnin.
 • Hovoříme o ochraně svého zdraví, povídáme si o lidském těle.
 • Kreslíme postavu.

  Plánované akce:

 15. 11. divadlo v MŠ – „O zatoulané písničce“

                     

Říjen

 • povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména
 • naučíme se názvy dnů v týdnu
 • povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc
 • při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů
 • povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě
 • předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

Plánované akce:

18. 10. Divadlo v MŠ „O Terezce a Matějovi“

20. 10. Cvičení ve sportovní hale

24. 10. DRAKIÁDA – akce na školní zahradě

Září

Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Čtvero ročních období“.

S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě.

Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.

Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.

Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.

Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.

Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

Milé děti, už se na Vás těšíme…

         Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Pulzová Marcela