Pohádková třída

← Zpět na třídy

Březen

Březen – předjaří

 • Rozvíjíme poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech, pozorujeme je v blízkém okolí MŠ.
 • Učíme se charakteristické znaky zvířat, mluvíme o významu pro člověka.
 • Posloucháme pohádky, hádanky, hrajeme hry se slovy.
 • Procvičujeme číselnou řadu.
 • Nacvičujeme písně a básně, dané téma výtvarně zpracujeme.
 • Všímáme si změn v přírodě, sledujeme a doplňujeme kalendář počasí.
 • Pozorujeme a pojmenováváme jarní květiny, chováme se ohleduplně k přírodě.
 • Procvičujeme znalosti barev, určujeme hlásky na začátku a na konci slova.
 • Postupně připravujeme děti k zápisu, procvičujeme znalosti, jména a adresy, barvy, geometrické tvary, početní představy.
 • Kreslíme postavy, přednášíme básně a zpíváme.

      

Akce:

13. 3. Cvičení ve sportovní hale v Kosmonosích

22. 3. Divadlo v MŠ

Únor

 

 • čekají nás přípravy na karneval – výroba masky, výzdoba třídy a šatny, karnevalový rej
 • seznámíme se s pohádkovými postavami, zahrajeme si pohádku, povíme si o oblíbené pohádce, naučíme se zacházet s knihou, časopisem.
 • zahrajeme si na cirkus, zazpíváme a naučíme se novou píseň a báseň, budeme si vyprávět, co se dětem líbilo v cirkuse.

 

Akce:

3. 2. Pololetní prázdniny

8. 2. Karneval v MŠ

15. 2. TUČaŇÁK (divadlo v MŠ)

27. 2. – 3. 3. Jarní prázdniny

 

Leden

 • Poznáváme volně žijící zvířata
 • vnímáme změny v zimní přírodě
 • staráme se o ptačí krmítka na školní zahradě
 • Užíváme si zimní sporty, hry na sněhu, zimní radovánky
 • Chráníme své zdraví před úrazem
 • Poznáváme vlastnosti sněhu, ledu, vody
 • Postupně připravujeme děti k zápisu
 • procvičujeme znalosti, jména a adresy
 • barvy, geometrické tvary, početní představy
 • Kreslíme postavy, přednášíme básně a zpíváme

 

Akce:

 • 18.1. „Zimní medvědí pohádka“ – divadlo v MŠ
 • 25.1. Multikino Cinestar Mladá Boleslav – pohádka

Prosinec

 • těšíme se z hezkých a příjemných zážitků
 • podílíme se na přípravě Vánoc a Mikuláše
 • prožíváme společně adventní čas, těšíme se z dárků
 • seznamujeme děti se zvyky, tradicemi a obyčeji

 

Přejeme hezké Vánoce!

 

Akce:

 • 2. 12. Veřejné vystoupení dětí (Kosmonosy – Černínské nám.)
 • 5. 12. Mikulášská nadílka
 • 7. 12. Divadlo v MŠ: „Jak se v pekle kujou pikle“
 • 12. 12. Vánoční nadílka
 • 13.  12. Vánoční dílnička s rodiči

Listopad

 • Povídáme si o zdraví a lidském těle. Poznáváme části lidského těla, jejich funkce, prohlížíme si obrázkové knihy, hovoříme o ochraně svého zdraví a bezpečnosti. Kreslíme postavy.
 • Pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme barvy, sledujeme změny počasí. Sbíráme přírodniny, rozeznáváme stromy, keře, plody, listy. Tvoříme výrobky z přírodnin, zpíváme a přednášíme o podzimu.
 • Chováme se k sobě ohleduplně, neničíme přírodu, chráníme životní prostředí, hrabeme listí na školní zahradě.
 • Koncem měsíce se připravujeme na příchod Mikuláše. Zdobíme třídu svými výtvarnými výrobky, učíme se básničky a písničky.

 

Plánované akce:

 • 9. 11. Divadlo v MŠ: Pohádka „Jak medvědi vařili“.

 

Říjen

 • povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména
 • naučíme se názvy dnů v týdnu
 • povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc
 • při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů
 • povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě
 • předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

 

Plánované akce:

 • 5. 10. – divadlo v MŠ „Houbařská pohádka“
 • 11. 10. – Inka Rybářová
 • 12. 10. – info schůzka pro rodiče od 15.15 hodin
 • 26. 10. – 27. 10. – podzimní prázdniny

Září

 • Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Čtvero ročních období“.
 • S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě.
 • Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.
 • Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.
 • Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.
 • Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.
 • Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

 Milé děti, už se na Vás těšíme…

      

 

            Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Pulzová Marcela