Pohádková třída

← Zpět na třídy

Listopad

 • Povídáme si o zdraví a lidském těle. Poznáváme části lidského těla, jejich funkce, prohlížíme si obrázkové knihy, hovoříme o ochraně svého zdraví a bezpečnosti. Kreslíme postavy.
 • Pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme barvy, sledujeme změny počasí. Sbíráme přírodniny, rozeznáváme stromy, keře, plody, listy. Tvoříme výrobky z přírodnin, zpíváme a přednášíme o podzimu.
 • Chováme se k sobě ohleduplně, neničíme přírodu, chráníme životní prostředí, hrabeme listí na školní zahradě.
 • Koncem měsíce se připravujeme na příchod Mikuláše. Zdobíme třídu svými výtvarnými výrobky, učíme se básničky a písničky.

 

Plánované akce:

 • 9. 11. Divadlo v MŠ: Pohádka „Jak medvědi vařili“.

 

Říjen

 • povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména
 • naučíme se názvy dnů v týdnu
 • povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc
 • při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů
 • povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě
 • předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

 

Plánované akce:

 • 5. 10. – divadlo v MŠ „Houbařská pohádka“
 • 11. 10. – Inka Rybářová
 • 12. 10. – info schůzka pro rodiče od 15.15 hodin
 • 26. 10. – 27. 10. – podzimní prázdniny

Září

 • Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Čtvero ročních období“.
 • S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě.
 • Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.
 • Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.
 • Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.
 • Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.
 • Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

 Milé děti, už se na Vás těšíme…

      

 

            Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Pulzová Marcela