Pohádková třída

← Zpět na třídy

Říjen

  • povídáme si o rodině – členech, řekneme si jejich jména
  • naučíme se názvy dnů v týdnu
  • povíme si časové pojmy ve hře „Co dělám celý den?“ = ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc
  • při pobytech venku budeme pozorovat změny v přírodě – barvy listů, plody stromů, zopakujeme si jejich názvy i názvy keřů
  • povíme si, jak se chovat v lese, v přírodě
  • předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ

Plánované akce:

18. 10. Divadlo v MŠ „O Terezce a Matějovi“

20. 10. Cvičení ve sportovní hale

24. 10. DRAKIÁDA – akce na školní zahradě

Září

Ve třídě POHÁDKOVÁ vzděláváme děti podle TVP s názvem „Čtvero ročních období“.

S nástupem školního roku vítáme nově příchozí děti v naší třídě.

Seznamujeme je s prostředím MŠ, se jmény dětí a učitelek, prohlubujeme vzájemné vztahy při hře s kamarády.

Učíme se dodržovat daná pravidla, domlouvat se, neubližovat si, půjčovat a uklízet si hračky.

Ke konci měsíce září rozeznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu.

Rozlišujeme barvy, tvary, seznamujeme se s početními představami.

Přednášíme básně, říkadla, zpíváme a tančíme pohybové hry.

 

Milé děti, už se na Vás těšíme…

         Vaše třídní učitelky: Roubíčková Blanka a Pulzová Marcela