Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

← Zpět na aktuality
Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, okres Mladá Boleslav

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: “ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“ V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2017.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ
– pravidelná denní docházka
– v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně
– podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
– přípravná třída ZŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání
– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 přijetí do jiného typu školy ředitelce

3) Individuální vzdělávání
– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2017 individuální vzdělávání dítěte ředitelce MŠ, kde je dítě přijato
– obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
– ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
– povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
– termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitelka MŠ
 

Naše MŠ se zapojila do tohoto programu