Zájmové kroužky

N

Angličtina ve spolupráci se školou Hampson

N

Sportovní kroužek

  • všestranná sportovní příprava pro děti od 4,5
  • základy sportovních her
  • rozvoj pohybových schopností a dovedností
N

Plavecký výcvik v Jičíně

N

Cvičení rodičů s dětmi

  • pro děti od 2 do 4 let
  • i pro děti, které nenavštěvují naši MŠ
  • veselé cvičení a hraní
  • správná koordinace pohybů
  • rozvoj základních pohybových schopností a dovedností
  • seznamování se s prostředím MŠ
Sportovky