Říjen

← Zpět na aktuality

Čím se budeme tento měsíc zabývat?

–  pozorováním charakteristických znaků podzimu
–  poznáváním různých druhů stromů, keřů, plodin
–  sbíráním a tvořením z přírodnin

–  povídáním o lesních zvířátkách, jejich životě a přípravě na zimu
–  objevováním rozmanitostí přírody a nacházením její krásy  

–  všímáním si změn počasí, výrobou kalendáře počasí

 

Jaké akce nás čekají?

– 3. 10.   vycházka do Biotopu v Kosmonosích

– 5. 10.   dopolední cvičení ve sportovní hale
– 18. 10.   divadlo v MŠ – O Terezce a Matějovi

– 24. 10.   Inka Rybářová se svým hudebním programem + kloboukový bál na téma „Draci“

– 26. 10. – 27. 10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 Hádaly se houby

Hádaly se houby, 

hádaly se v lese,

kterou z nich si houbař

v košíku odnese.

 

A už kráčí mechem 

houbař kudrnatý.

Nevzal ani jednu, 

byly jedovatý.