Jahůdková třída

← Zpět na třídy

Červen

Téma  –  Příroda voní
Podtéma  –  Všechno lítá, co peří má
                 –  Jahůdky se červenají
                 –  Kouzelný výlet za poznáním
                 –  Těšíme se na prázdniny
–  objevovat hezké vztahy ke všemu živému kolem nás
–  objevovat život drobných živočichů a hledat správné postoje k nim
–  popis nejdůležitějších znaků některých zvířat a napodobování jejich pohybu
–  poznat a popsat části rostlin, potřeby rostlin
–  výtvarné činnosti
ČMELÁČEK
Na kytičkách šťávu sosá
ví, kde roste bodláček.
Kamarádí s ním i vosa.
kdopak je to – čmeláček.  
ČÁP 
Na komíně stojí,
posadit se bojí.
Nerad by se umazal,
žáby v tůni polekal.
Co nás čeká  –   4.6.  –  dopolední výlet  Mnichovo Hradiště  –  zámek, divadelní představení
                      –    6.6.  –  sportovní hala
                      –  13.6.  –  letiště Mladá Boleslav
                      –  19.6.  –  rozloučení s předškoláky
                      –            –  divadelní představení v MŠ – Luční hity
                      –   21.6.  –  sportovní hala

Květen

TÉMA – Já kočička malá

PODTÉMA – Moje milá maminka

                    –  Ptačí zpívání

                    –  Barevný šneček

                    –  Zvířátka se radují, jak si s dětmi cestují

 

–  objevovat citové vztahy k mamince, babičce, pevnost citových vazeb ke všem členům v rodině

–  vědět, že rodina je místem bezpečí pro každého z nás

–  rozvíjet estetické cítění dětí

–  ptáci – popis charakteristických znaků, návrat čápů a vlaštovek – rozhovory

pozorování čápů on line – Mnichovo Hradiště, Kněžmost

–  naučit se krátký text – báseň Čáp, Kos,  

 

ČÁP

Stojí čáp u tůňky

čeká, čeká na kuňky, 

zobákem si klape, 

opatrně ťape, 

aby chytil žabičku, 

třeba jen za nožičku.

 

KOS

Po trávníku chodí kos,

černý kabát, žlutý nos.

Skočí sem, skočí tam,

skáče, ani neví kam.

 

Co nás čeká:

 – 14.5. – koncert –  Honza Krejčík, odjezd od MŠ  v 8.15  hod.

 –  15.5. – výlet ZOO Liberec

 –  16.5. – cvičení v hale

 –  22.5. – dílnička pro děti a rodiče

 –  23.5. – cvičení v hale

 –  30.5. – společné fotografování

Duben

Téma – Kytička vyrostla v trávě

Podtéma – Myšky se radují a přitom hodují

                –  Sluníčko se na nás směje

                –  Vstávejte a rozkvétejte, i když jste jen maličký

                –  Mláďátka v přírodě

 

–  jaro – charakteristické rysy přírody na jaře – vegetace i zvířata

–  srovnávání jara a zimy

–  seznamování s životním cyklem rostlin,

–  poznat a popsat části rostlin, péče o rostliny

–  rozšiřování slovní zásoby k danému tématu

–  řešení hádanek, poslech básniček, říkanek a přísloví

–  mláďátka domácích i volně žijících zvířat

–  kresba i malba jarních obrázků

 

SLUNCE

 Vyšlo slunce, zasvítilo,

na nebi se otočilo,

každá kytka maličká

radost má ze sluníčka.

Ke slunci se naklání,

listy z hlíny vyhání.

 

KOS

Znám jednoho ptáčka,

dobrého zpěváčka.

Černý má fráček

a žlutý zobáček.

 

Co nás čeká:

– 10.4. – divadelní představení v MŠ – „O zeleném panáčkovi“

– 17.4. – výlet do Ml. Boleslavi – HASIČI

– 30.4. – „Čáry máry“ na zahradě MŠ

Březen

Téma – V babiččině kuchyni

Podtéma – Malované vajíčko

                – Velikonoční hodování

                – Babiččiny dobroty

                – Čarování se semínky

 

–  jaro – charakteristické rysy přírody na jaře, srovnávání jara a zimy

–  velikonoční svátky – tradice a zvyky – využití předchozích znalostí

–  básničky s jarní a velikonoční tématikou – naučit se krátký text

–  výtvarné ztvárnění jara

– velikonoční dárek pro rodiče

 

JARNÍ KVĚTY

Ze sněhu ven vykoukla

smělá, bílá sněženka.

Svolává hned další kvítky,

fialky a konvalinky. 

ZAJÍČKOVA KOLEDA

Hopsá, hopsá zajíček,

košík plný vajíček.

Do trávy je spěchám schovat,

a ty je teď musíš hledat.   

 

Co nás čeká:

4. – 8. 3.  – jarní prázdniny – přihlášené děti budou v naší třídě

14. 3.  – KARNEVAL v naší třídě

20. 3 – divadelní představení v MŠ – Velikonoční liška

22. 3.  – cvičení v hale

Únor

Téma – V peřinkách

Podtéma – Vyprávíme pohádky

                 – My se mrazu nelekneme, rukavice navlékneme

                 – Maškarní ples

                 – Ulož kocourka do postýlky

 

 • poslech a pochopení čteného textu, pohádek i říkanek
 • slovní zásoba – pohádkové bytosti
 • jejich typické oblečení
 • pohádky, ve kterých vystupují
 • zima – atmosferické jevy, změny v přírodě
 • určování a poznávání zimního oblečení, základní potřeby – oblékat se a chránit se
 • maškarní ples – příprava, výzdoba tříd
 • výtvarné techniky – stříhání, lepení
 • chuť podnikat společné akce

 

VLOČKA

O zem něco zazvonilo,

co to jenom, co to bylo.

Už to vidím, přece vločka,

krásná, bílá jako kočka.

Není jedna, ani pět, 

je jich rovnou celý svět. 

Už je večer, já jdu spát,

ve snu vločky počítat.

 

ČEPICE A RUKAVICE

Čepice mi hodně sluší, 

schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

kdyby přišla fujavice.  

 

Co nás čeká –   

 • 9. 2. – sportovní hala
 • 13. 2. – divadlo v MŠ – „Pohádka z kuchařské čepice“
 • 20. 2. – Projektový den – lesy
 • 23. 2. – sportovní hala
 • 28. 2. – Karneval

 

podrobné informace v šatně naší třídy

 

Leden

Téma – Sporťáček.

Podtéma –

 • Kočičí školička
 • Sportujeme s Ťapkou,
 • Jakou barvu má

 

Hrajeme si s tvary s čísly.

Zdobení kočičky

Hra: Na zvířátka 

 

Zimní dopis

Přišla zima po roce,

zmrzli nebe v potoce

a bruslení do ledu

píší kluci koledu.

 

 

Myslivecká latina

Všem zajíců, na mou duši, 

vždycky v zimě mrznout uši. 

Závidí nám velice kulichy a čepice. 

 

Hádanka 

To to studí! To to zebe!

Pět pelíšku vedle sebe.

Všechny prsty zahřeje.

Hádej, co to vlastně je?

 

 

Co nás čeká?

4.1. – sportovní hala v Kosmonosích 

19.1. – návštěva knihovny v Kosmonosích 

 24.1. – divadelní představení – „O dvanácti měsíčkách“

 

Prosinec

Téma – Kouzelné Vánoce

Podtéma  –  Vánoční přání

                 –  Advent

                 –  Vánoční hodování

                 –  Pouštíme lodičky pro hodné dětičky

 

–  vánoční tradice a zvyky  –  rozhovory, těšíme se na Ježíška

–  básničky a písničky se zimní a vánoční tématikou

–  poslech vánočních koled, opak. koledy  Pojďte chlapci k nám…

–  různé výtvarné techniky

  Ježíšek v MŠ – nadílka pro děti

 

VÁNOCE

Ví to vrána ze zahrady,

ví to ryba v potoce,

konec roku už je tady,

už jsou tady Vánoce.

 

 

BARBORKA

U nás doma na dvorku

z třešně trhám barborku.

Na Vánoce květy věstí,

zda mě za rok čeká štěstí. 

 

Co nás čeká –   

·        5.12. – Mikuláš v MŠ

·        8.12. – SPORTOVNÍ HALA

·        14.12. – Ježíšek v MŠ – nadílka pro děti

·        20.12. – divadelní představení v MŠ – Vánoce víly Zlomyslíny

Listopad

TÉMA  –  Čmeláčci se ukládají ke spánku

PODTÉMA  –  Bětka chřipka

                    –  Pod peřinkou je nám hezky

                    –  Na veverčí ocásky

                    –  Za zvířátky do lesa

 

–  přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí

–  utvářet si představu o podzimní přírodě, charakteristické znaky

–  rozhovory a činnosti směřující k prevenci nemocí

–  estetické a tvůrčí činnosti  –  příprava na vánoční vystoupení

–  rozvoj řečových schopností a dovedností  –  vnímání a naslouchání, porozumění

 

Podzimní

Kam se schováš ptáčku malý,

když já přijdu do zahrady. 

Schovám se do hnízdečka

u maminky do teplíčka.

 

Veverky

Tancovaly veverky u starého dubu

sova na ně volala svoje soví hů – hů.

Tancovaly veverky u vysokého smrku

kukačka zas seshora dělala své ku  – ku.

 

Co nás čeká  –  2.11.  –  vánoční fotografování

                    –  10.11.  –  sportovní hala

                    –  15.11.   – divadelní představení  v MŠ  –  „O zatoulané princezně“

Podrobné informace v šatně naší třídy

 

Říjen

Téma  –  Sluníčko na podzim

Podtéma  –  tancovaly kapky deště

                 –  ovoce a zelenina, to je zdravé, to je síla

                 –  barevný dráček

                 –  ježek hledá hmyz

 • budeme si povídat o změnách v přírodě v podzimním období
 • seznámení se s druhy ovoce a zeleniny
 • chápat přínos ovoce a zeleniny pro naše zdraví
 • slovní hádanky, hry se slovy, řečové hry
 • výtvarné techniky
 • rozvíjet sympatie a kamarádské vztahy k ostatním dětem
 • nadále adaptace nových dětí

 

Švestková pohádka

Na talíři švestky

tvářily se modře,

vyseděly pecky

a bylo jim dobře.

 

Podzimní pohádka

Dvacet, třicet jablíček

drží se pevně větviček.

A když je to unaví,

hop, seskakují do trávy.

 

Co nás čeká 

–  12.10.  –  cvičení v hale

–  18. 10. – divadlo v MŠ „O Terezce a Matějovi“

–  24.10. –  drakiáda  –  koncert  –  Inka Rybářová

 

Září

Téma  –  Cesta lesem

Podtéma  –  Zatleskáme, zadupáme, vždyť se všichni rádi máme

 • přivítání nových dětí
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů
 • začlenit se do třídy a zařadit se  mezi své vrstevníky
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • učit se spolupracovat s ostatními, ochotně pomoci kamarádovi

 

PODZIM

Přišel podzim, hrušky zrají,

jablka se červenají.

 

Plný koš jich natrhám,

každému z vás jedno dám.

 

Natáhnu se pro jablíčko,

natáhnu se pro hruštičku,

všechny srovnám  do košíčku.

 

Co nás  čeká:

 –  třídní schůzka s rodiči – termín včas oznámíme